Testületi ülésre meghívó

2012.02.11.

 

Döbrököz Község Önkormányzat Polgármestere
7228 Döbrököz, Páhy u. 45.

MEGHÍVÓ
Ikt sz: 100/2012

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozóterem (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.)

Az ülés ideje: 2012. február 13. (HÉTFŐ) 19.00 óra

NAPIREND

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    dr. Dóra Edina jegyző
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


2. Döbrököz Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Lázár Albert Pénzügyi Bizottság elnöke
    dr. Dóra Edina jegyző
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


3. Döbrököz Község Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetése
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Lázár Albert Pénzügyi Bizottság elnöke
    dr. Dóra Edina jegyző
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


4. Döbröközi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
    Előadó: Szabó Györgyné NNÖ elnök
    Szili Lajosné polgármester
    Lázár Albert Pénzügyi Bizottság elnöke
    dr. Dóra Edina jegyző
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


5. Döbröközi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi költségvetése
    Előadó: Farkas János RNÖ elnök
    Szili Lajosné polgármester
    Lázár Albert Pénzügyi Bizottság elnöke
    dr. Dóra Edina jegyző
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


6. Roma Kistérségi Társulás 2012. évi költségvetése
    Előadó: Farkas János RNÖ elnök
    Szili Lajosné polgármester
    Lázár Albert Pénzügyi Bizottság elnöke
    dr. Dóra Edina jegyző
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


7. A döbröközi civil szervezetek részére pályázat kiírása
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


8. Szennyvízelvezetési tervek költségeinek megfizetéséről döntés
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


9. Nagypáltelepi ivóvíz rácsatlakozási díjról döntés
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


10. Kapos-menti Oktatási Társulás közvetett költségeiről döntés
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


11. Önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművekkel kapcsolatos tájékoztatás
    Előadó: Lázár Albert képviselő
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Szóbeli előterjesztés)


12. IKSZT bérleti díjának meghatározása
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Szóbeli előterjesztés)


13. Döbrököz Község Önkormányzat 2012. évi rendezvénynaptára
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Pénzügyi Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


14. Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 13/2008. (IX. 10.) sz. ÖK rendeletének módosítása
    Előadó: dr. Dóra Edina jegyző >>>>>
    Tárgyalta: Szociális Bizottság
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


15. Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2003. (VI.26.) számú ÖK rendeletének módosítása
     Előadó: dr. Dóra Edina jegyző
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


16. Döbrököz Község Polgármesteri Hivatalának Alapító okirat módosítása, valamint Döbrököz Község Önkormányzat szakfeladatainak meghatározása
    Előadó: dr. Dóra Edina jegyző
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


17. Vis maior pályázat közbeszerzési eljárásának megindítása
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    dr. Dóra Edina jegyző
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


18. Ivóvízminőség javító programról tájékoztatás
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


19. TÖOSZ-ba történő belépésről döntés
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    (Az előterjesztés e-mail segítségével elektronikus úton, valamint nyomtatott formában kerül kiküldésre)


20. Rászorult családoknak vetőmag biztosítása
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    Tárgyalta: Szociális Bizottság
    (Szóbeli előterjesztés)


21. Tornacsarnok felújításáról tájékoztatás
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    (Szóbeli előterjesztés)


22. Pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás
    Előadó: Szili Lajosné polgármester
    (Szóbeli előterjesztés)


23. Közfoglalkoztatásról tájékoztatás
    Előadó: Lázár Albert képviselő
    Tárgyalta: Szociális Bizottság
    (Szóbeli előterjesztés)


24. Egyebek

Döbrököz, 2012. február 3.

Tisztelettel:
Szili Lajosné sk.
Polgármester
 

<<<vissza<<<