Augusztus 20-i ünnep Döbröközön

2012.08.20.

 

 

Bensőséges, ugyanakkor felemelő érzéssel töltötte el a döbröközieket az augusztus 20-i ünnepi szentmise, ahol együtt ünnepelt a község lakossága, együtt emlékezett meg államalapító Szent Istvánról Kürtösi Krisztián plébános és Szili Lajosné polgármester.

Ez volt az első alkalom, hogy a döbrököziek ilyen módon együtt ünnepeltek.

 

Kürtösi Krisztián plébános úr, szentbeszédében elmondta, hogy Szent István kősziklára építkezett, amikor nyugat felé fordult és a kereszténységet választotta népe vallásának. Ez a kőszikla maga Jézus, s a kereszténység által tudott megmaradni a magyarság ezer évig, mindmáig. Ezért fontos a család szerepe, a gyermekek hitben, imádságban való felnevelése, mert e kősziklára, a hitre való építkezés biztosítéka országunk, a magyarság megmaradásának.

 

Szili Lajosné polgármester mintegy folytatva e gondolatsort elmondta, hogy az Árpád fejedelem által megszerzett honban csak a magyarság tudott megmaradni, ezer éves államot alapítani, amellyel az életére törő nagy birodalmakat is túlélte. Mindez azért volt lehetséges, mert Szent István királyunk a hazát Jézus Krisztus tanításának sziklájára emelte, amelynek jelképe volt a pápától küldött korona. Szent István a hit megőrzését tette az első helyre, mert a hit ad erőt a keresztény élethez, a reményhez, a szeretethez, és ha kell az újrakezdéshez.

Adjon a jó Isten nekünk is hitet és békességet. Egy nyugodtabb, rendezettebb jövőbe vetett hitet. Hitet ahhoz, hogy meg tudjuk teremteni magunknak, gyermekeinknek és unokáinknak a jobb létet és a békességet. Hitet abban, hogy településünk lakossága egymásra talál. Adjon Szent István emléke reményt mindannyiunk számára. Adjon alázatot is, hogy értsük, érezzük és értelmezni tudjuk mindazt, ami falunkkal és benne mindannyiunkkal történik. Adjon a jó Isten türelmet, erőt és kitartást az előttünk álló feladatok megoldásához, melynek záloga a kemény munka, a becsületes helytállás, amely mindennapi kenyerünket megteremti. A búza az életet jelenti. A nemzetiszín szalaggal átkötött új kenyér pedig nemcsak az évi termés jelképe, hanem minden teremtő munkáé, az anyagi és szellemi javak összességéé, amelyben a magyarság ország építő ereje kibontakozik. Ezen javak összességét - csakúgy mint az életet adó kenyér minden morzsáját - kötelességünk megbecsülni. És ahogy a kenyérnek, úgy értékeink létrehozójának, a munkában verejtékező és Isten segítségével, az alkotó embernek is kijár a tisztelet. Tartozunk magunknak azzal, hogy a kenyér megmaradjon az összetartozó életnek és közös sorsnak a szimbóluma ebben a hazában, ahogy a költő írja:


„István fekete jobb kezétől arany pecséttel élt e táj,
s ezer év kemencéjében sütött kenyérként fehérlik az ország.
Vess számot hát magyar magaddal, mert új vetés nő minden
tavasszal."


Nemzeti ünnepeink közül augusztus 20-a fejezi ki leginkább a nemzet egységét. A nemzet egységét említve felemelő érzés, hogy településünk lakosságában is egység mutatkozik meg most, amikor az egyház és az önkormányzat együtt ünnepel, és közösen szeghetjük meg a nemzeti színű szalaggal átkötött, megszentelt, életet jelentő, új kenyeret.

 

Szili Lajosné polgármester és Kürtösi Krisztián megszegik az új kenyeret.

 


Szili Lajosné polgármester a megszentelt kenyeret szétosztja a hívek között.

 

<<<vissza<<<