Alpolgármestert választott Döbrököz

2012.08.23.

 

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közelmúltban törvényességi felhívást kapott a Tolna Megyei Kormányhivataltól. A törvényességi felhívás értelmében a Képviselő-testület mulasztásos törvénysértést követett el, mivel 2010. októbere óta nem választott alpolgármestert.

Ezt a mulasztásos törvénysértést orvosolta 2012. augusztus 23-i ülésén a döbröközi Képviselő-testület.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 34. § (1) bekezdése szerint: „ A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A Képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg…..”
A társadalmi megbízatású alpolgármester személyére kizárólag a polgármester tehet javaslatot. Ennek megfelelően Szili Lajosné polgármester Lázár Albert önkormányzati képviselőt javasolta e poszt betöltésére, aki a jelölést elfogadta.

Ezt követően a Képviselő-testület titkos szavazással Lázár Albertet egyhangúlag megválasztotta alpolgármesternek.

 

Tekintve, hogy Lázár Albert mindeddig a Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint az Ügyrendi Bizottság tagja volt, szükségessé vált a bizottságok személyi összetételének az átalakítása is, mivel  az alpolgármester nem lehet sem tagja, sem elnöke önkormányzati bizottságnak. Továbbá indokolt volt az átalakítás azért is, mivel néhány un. külsős, nem önkormányzati képviselő bizottsági tag nem tudott, ill. nem vett részt a bizottságok munkájában, veszélyeztetve ezzel többek között a bizottságok működését, sok esetben a határozat képességet is.

A döbröközi Képviselő-testület ezért a bizottságok összetételét is megváltoztatta az alábbiak szerint:

 

Polgármester: Szili Lajosné

Alpolgármester: Lázár Albert

Jegyző: Dr. Dóra Edina

 

Képviselő-testület tagjai:

Czeller György

Farkas Edit

Farkas Tamás

Dr. Holló István

Lázár Albert

Dr. Kökényné Dr. Wéber Erzsébet

 

Pénzügyi Bizottság tagjai:

 

Farkas Tamás - elnök

Czeller György

Farkas Edit

Dr. Holló István

Dr. Kökényné Dr. Wéber Erzsébet

Bónáné Hegedűs Szilvia

Juhász Lajosné

Seres Dezső

Szabó Györgyné

 

Ügyrendi Bizottság tagjai:

 

Dr. Holló István - elnök

Farkas Edit

Dr. Kökényné Dr. Wéber Erzsébet

 

Szociális Bizottság tagjai:

 

Czeller György- elnök

Farkas Edit

Farkas Tamás

Dr. Holló István

Dr. Kökényné Dr. Wéber Erzsébet

Bednárik Gabriella

Horváth János

Kordélyné Törő Mária

Lakatos János

 

<<<vissza<<<