Képviselő-testületi ülés

2012.09.25.

Döbrököz Község Önkormányzat Polgármestere

7228 Döbrököz, Páhy u. 45.

 

MEGHÍVÓ

Ikt sz: 100-12/2012

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Tanácskozóterem (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.)

 

Az ülés ideje: 2012. szeptember 27. (CSÜTÖRTÖK) 18.00 óra

 

NAPIREND

1.   Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos tájékoztatás

Előadó: Szili Lajosné polgármester

Meghívott: Fazekas Gyöngyi vezető

                Koller Gyöngyi

(Szóbeli előterjesztés)

 

2.   Víziközmű-szolgáltatási feladatok ellátásáról döntés

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

            Meghívott: DRV képviselői

 

      3.   Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző beszámoló óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Szili Lajosné polgármester

            dr. Dóra Edina jegyző

4.   Döbröközért Közhasznú Alapítvány módosított alapító okiratának elfogadása

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

5.   Játszóterek időszakos felülvizsgálatáról döntés

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

6.   Orvosi rendelő közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőről döntés

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

7.   Települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására történő közszolgáltatási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást előkészítő bizottság megválasztása

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

8.   Étkeztetés szakmai program fenntartó általi jóváhagyása

            Előadó: dr. Dóra Edina jegyző

 

9.   Iskola működtetésének átvállalásáról szándék kinyilvánítása

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

10. Praktikák háza együttműködési szerződés

            Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

11. Major Jánosné kérelme

           Előadó: Szili Lajosné polgármester

12.  Egyebek

– Templom megvilágításának költségeiről tájékoztatás

– Járásokkal és közös hivatal létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás

– Egészséges ivóvízzel való ellátás biztosításához szükséges fejlesztések megvalósításának támogatásáról tájékoztatás

 

 Döbrököz, 2012. szeptember 21.

 

Tisztelettel:                  

                                                          

                             Szili Lajosné sk.

                             polgármester 

 

<<<vissza<<<