Képviselő-testületi ülés

2012.11.28.

 

Döbrököz Község Önkormányzat Polgármestere

7228 Döbrököz, Páhy u. 45.

 

MEGHÍVÓ

Ikt sz: 100-16/2012

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Tanácskozóterem (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.)

 

Az ülés ideje: 2012. november 28. (SZERDA) 18.30 óra

 

NAPIREND

1.      Döbrököz Község gazdálkodásának ¾ éves beszámolója

    Előadó: Szili Lajosné polgármester

    A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      2013. évi költségvetési koncepció elfogadása

    Előadó: Szili Lajosné polgármester

    A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

 

3.      A kommunális adóról szóló 14/2003.(XII.03.) sz. ÖK rendelete módosításáról döntés

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

    A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

 

4.      Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjainak felülvizsgálata

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

    A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.

 

5.      Étkezési térítési díj-hátralékosok listájának áttekintése

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

    A napirendet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság.   

 

6.      A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőről döntés

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

7.      Irattár helyének meghatározása

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

8.      Döbrököz fejlesztési koncepció elfogadása, településrendezési terv módosításáról döntés

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

9.      Közös Hivatal létrehozásával kapcsolatos okiratok áttekintése

                Előadó: Szili Lajosné polgármester

 

10.  Egyebek

-         Irodabútor vásárlásról döntés

-         T/9167. számú törvényjavaslat

 

 

Zárt ülés keretében:

 

11.  Bursa Hungarica 2013. évi ösztöndíjpályázat megtárgyalása

Előadó: Szili Lajosné polgármester

A napirendet tárgyalta a Szociális Bizottság.

 

 

Döbrököz, 2012. november 23.

 

            Tisztelettel:                    

                       

        Szili Lajosné sk.

          polgármester

 

<<<vissza<<<