Szili Lajosné polgármester év végi beszámolója

2012.12.30.

 

 

Kedves Döbröközi Lakosok!

 

Már csak pár nap és elmúlik a 2012-es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő évi terveinket.

Képviselő-testületünk összetétele teljessé vált, mert az augusztusi ülésen testületünk Lázár Albert képviselőt egyhangú szavazással alpolgármesternek választotta meg.

A bizottságokban beállott változások: Pénzügyi Bizottság elnöke: Lázár Albert helyett Farkas Tamás, Ügyrendi Bizottság új tagja Lázár Albert helyett dr. Kökényné dr. Wéber Erzsébet, Szociális Bizottság új tagjai: Borsosné Cseszneki Szilvia és Keresztes Istvánné tagok helyett Kordélyné Törő Mária és Horváth János.

Képviselő-testületünk 17 ülésén 137 határozatot hozott és 14 rendeletet alkotott.

A szociális igazgatás területén a mozgáskorlátozottak támogatásán kívül az ellátási formákban változás nem történt.

A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat eredményeként 15 hallgatót 10 hónapon keresztül havi 5.000 Ft összeggel támogat az önkormányzat.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is támogattuk a településünkön működő 8 civil szervezetet.

A civil szervezetek segítségét, pályázatokban való részvételét értékelve és azt  megköszönve, részükre 1.800.000 forint összegű támogatást osztottunk fel.

Idén is nagy hangsúlyt fektettünk a közfoglalkoztatásra. Beigazolódott önkormányzatunk elve, mely szerint segély helyett munkát: az év folyamán 134 fő részére biztosítottunk hosszabb-rövidebb időre közfoglalkozást.

A környezetvédelem terén megemlítendő, hogy sajnos véglegesen be kellett zárni a hulladéklerakót, melynek 100 %-os támogatással megtörtént a rekultivációja.

A hulladékszállítás teljes egészében kikerült az önkormányzat kezéből. A szállítási szerződést a lakosság közvetlenül a szállító céggel köti, mely minden lakott ingatlan után kötelező.

A környezetvédelem szempontjából nagyon fontos szennyvíz beruházás megvalósítására a jövő évben remélhetőleg lehetőség nyílik, melyről bővebb információt a későbbiek során tudunk adni.

Gazdálkodásunk terén ez évben is mindvégig a saját bevételeink növelése mellett mindig a megfontolt kiadásokat tartottuk szem előtt. Ennek köszönhető, hogy kifizetetlen számlánk nincs, gazdálkodásunk stabil és kiszámítható.

Önkormányzatunk jó gazdálkodásának eredménye a megvalósult beruházások, csak cím-szavakban felsorolva: tornacsarnok felújítása, IKSZT létesítése, vis-maior beruházás, vasúti sínek melletti útsüllyedés megszüntetése, volt Idősek Klubja felújítása, Praktikák háza kialakítása, Árpád utca felújítása, Széchenyi utca padkanyesése, temető fő útvonalának felújítása, volt Idősek Klubja udvarában piaci elárusító hely építése, orvosi rendelő és hozzá tartozó épületegyüttes szigetelése, színezése és teljes nyílászáró cseréje, Iskola utcai árok burkolása, kmb. rendőr részére elektromos kerékpár vásárlása, hulladéklerakó rekultiválása, ivóvizünk arzénmentesítése, templom kivilágításához hozzájárulás, Start munkaprogramban foglalkoztatás és eszközvásárlás és életfa állítása.

2012. évben benyújtott, de még el nem bírált pályázatok, csak címszavakban felsorolva: Start 2013. évi közmunkaprogram, kazánprogram, egészségmegőrző program, bűnmegelőzési program, polgármesteri hivatal, tájház, volt idősek klubja, sportöltőző felújítása, játszóterek játékeszközeinek bővítése, kiadvány megjelentetése, ivóvíz minőségjavító program, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

2012. január 1-jétől az államigazgatás terén nagy változások lesznek. Létrejönnek a járási hivatalok és közös hivatalok alakulnak meg. Településünk Kaposszekcső és Jágónak településekkel hoz létre közös hivatalt. Remélhetőleg a lakosság az átalakulással járó változásokat nem érzékeli.

Az oktatás terén előálló nagy változás, hogy január 1-jétől iskolánk állami működtetésbe kerül. A jelenleg társulásban működő óvodánkat január 1-jétől önkormányzatunk tartja fenn és működteti.

Tavasszal 79 rászoruló család részére vetőmagcsomagot, az ősszel pedig 134 közfoglalkoztatott családjának zöldségcsomagot osztottunk.

A Vöröskereszt és a Pécsi Karitász több alkalommal ruhaneműt és élelmiszert osztott a rászoruló családoknak.

Önkormányzatunk minden 14 év alatti gyermeknek Mikulás csomagot ajándékoz.

Falukarácsony ünnepélyt és Óévbúcsúztató és újévköszöntő szilveszteri bált rendezünk, melyre mindenkit nagy szeretettel várunk.

Hamarosan vége az évnek, melyet - azt gondolom - szép eredményekkel zárhatunk le.

Az előttünk álló, január 1-jétől bekövetkező nagy változások miatt egyelőre bizonytalanságot érzünk, de reméljük a közös gondolkodás jó megoldásokhoz vezet.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében falunk minden kedves lakójának egészségben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok:

Szili Lajosné polgármester

 

<<<vissza<<<