Kürtösi Krisztián plébános: "Még erősebb közösséget építsünk!"

(A Döbröközi Hírek decemberi számában megjelent riport.)

2012.12.20.

 

 

Döbrököz lakossága szeretettel köszönti új plébánosát, Kürtösi Krisztiánt. Hónapok óta már közöttünk, velünk él, tapasztaljuk, hogy keresi az emberekkel való kapcsolódási pontokat a hívőkkel és - mint ahogy ő megfogalmazta - a leendő hívőkkel egyaránt. Látjuk: templomunk lassan megtelik, s talán a világ erkölcsi, társadalmi válságára ismét a Katolikus Egyház nyújt megoldást - így Döbröközön is, Kürtösi Krisztián plébános úr által.

 

 

Sokan vagyunk, akik szeretnénk jobban megismerni eddigi életútját, jövőbeni terveit.

 

Dél-Nógrád egy kis falujából, a Szuh patak völgyében fekvő Kozárd nevű kis községből származom, mely meghatározta gyerekkoromat és hivatásomat. 1978. április 9-én születtem a Kozárdtól 15 km-re fekvő Pásztó városában.

Szülőfalumban sajnos nem volt templom, csak egy kis kápolna, így a szomszéd faluba, Ecsegre jártunk szentmisékre. Nemcsak vasárnap, hanem hétköznapokon is. Az utat nagyon sokszor gyalog, kis csapatokba verődve tettük meg. Gyerekkoromat a népi hagyományokon, a népi vallásosságon keresztül az Istenhez való ragaszkodás, a mélységes Mária tisztelet újra és újra áthatotta.

 

Középiskolába Balassagyarmatra, a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi Szakközépiskolába jártam. Ezután jelentkeztem az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösségbe, a Pálos rendbe. Az Itt eltöltött idő alatt végeztem el a teológiai tanulmányaimat. 2006. április 22-én szenteltek pappá Budapesten. Első szolgálati helyem Pécsett volt, ahol káplánként, majd egy év múlva Budapesten a Sziklatemplomban szintén káplánkén szolgáltam. Ezt követően neveztek ki első plébánosi helyemre, Márianosztrára. Ez után Kakasd és Sióagárd községek plébánosa voltam, melyet követően rövid ideig szolgáltam Máriagyűdön is. 2012. augusztus 1-jével Püspök úr kérésére jöttem ide a négy egyházközség – Döbrököz, Kurd, Gyulaj és Csibrák – szolgálatára.

 

Milyen útravalót adott Önnek a Pálos Rendben eltöltött időszak?

 

2000. augusztus 26-án léptem be a Magyar Pálos Rendbe, mint afféle 20 éves fiatal, tele lelkesedéssel a rend szellemisége iránt. Az évek folyamán azonban egyre világosabban láttam, hogy a hivatásom az egyházmegyei papi szolgálatban lehetne teljes. Így 2009-ben kértem az egyházmegyei szolgálatra való felvételemet. A szerzetesi közösségben eltöltött évek gazdagabbá tették a papi lelkiségemet is. A közösségben végzett imádság, az elmélkedések, a lelki napok, a tanulás, a meghatározott életforma a mai napig segítségemre vannak abban, hogy nap, mint nap Isten és az emberek felé tudjak fordulni.

 

Milyennek látja Döbröközt és milyennek a jövőt?

 

A falu azon történelmi múlttal rendelkező települések közé tartozik, amely nyomaiban még ma is hordozza a régmúlt idők csodálatos értékeit. Döbrököz legszembetűnőbb s legszebb értéke a falu gyönyörű temploma. Az Isten háza, amely messziről hívja és várja a falu minden lakóját.

Még csak öt hónapja vagyok itt a községben, de már eddig is nagyon sok jó szándékú, segítőkész embert ismerhettem meg.  Nagy lehetőséget látok abban, hogy a ránk maradt történelmi értékeket az emberi értékekkel összekapcsolva még erősebb közösséget építsünk. Az egyházi ünnepek elmélyültebb megtartásával, közös imádságokkal, gyermek és felnőtt hittanórákkal, zarándoklatokkal és minden közös kulturális eseménnyel szeretnék magam is nagyban hozzájárulni a falu lelki töltekezéséhez, fejlődéséhez.

 

Karácsonyi útravalóként mit üzen a döbröközieknek?

 

Ezúton is hálásan köszönöm mindazok segítségét, akik áldozatos fáradozásaikkal, adományaikkal, imáikkal rögtön a kezdetektől nagy segítségemre vannak. Nagy-nagy szeretettel hívom és várom a falu minden jelenlegi és volt lakóját az ünnepi szentmisékre, s az új esztendő minden közös eseményre.

 

Áldott és Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánok minden kedves olvasónak!

 

 

<<<vissza<<<